Изисквания за печат

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕЧАТ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ КЛИЕНТИ

 Файлови формати : TIFF, PDF, EPS, AI, CDR

TIFF : флатнати изображения (изправени прозрачности). 8 бита на цвят,

цветност CMYK, Без алфа канали.

LZW компресия задължително (намалява размера на файла в пъти, а не губи

от неговото качество).

Резолюция: според медията и машината, до 300 dpi (пиксели на инч). За

размер 100х200 cm, например – не повече от 150 dpi! (важи в мащаб 1:1)

Векторни формати (pdf, ai, cdr, eps):

Всички шрифтове да бъдат обърнати в криви!

Цветност : CMYK (без пантони и спотове, освен в случай че указват бяло

или лак – бялото да не се подава CMYK).В случай на рязане по контур – контура да бъде в отделен Layer.

Изключени овърпринти

Изображения в размера, без графични елементи, извън работното поле.

Scroll to Top