Ръководството на "КРИСТАЛ ВИНИЛ" ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да
изпълнява следната Политика по качеството:

- Непрекъснато подобряване на системата за управление, с цел повишаване качеството на разработените, произвежданите и доставяни винилови и ForFlexx продукти, както и на декоративни и графични апликации;
- Подобряване на процесите на дизайн и разработка, предпечат, печат и производство и доставката на продуктите в рамките на обхвата на
приложение и определения контекст на дружеството;
- Постигане на стратегическите цели по качеството, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството;
- Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на клиентите и възложителите;
- Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „Кристал Винил" ООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
- Спазване на всички приложими за продуктите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите;
- Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най- добрите резултати.

Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители на "КРИСТАЛ ВИНИЛ" ООД да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане.
Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се  използват показателите за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да  бъде достъпна за заинтересованите страни. 

Кристал Винил

Божурище, бул. Европа 10
Терем, хале №6
Lat: 42,75841
Lon: 23,20421
тел: 02/8888 111
тел: 0876 255 555
e-mail: office@crystal-vinil.com

Последни новини

24 Септември 2017
20 Юли 2017
20 Юли 2017

Партньори

За нас

В "Кристал Винил" ООД  сме специализирани в изработка на изделия от винил/PVC/и кристал, билбордове, метални конструкции и брандиране.

Разполагаме със собствена производствена база, която се намира в Божурище, бул. Европа 10
Терем, хале №6, както и с високо специализиран и подготвен екип.


Търси в сайта